Letní divadelčení

03.09.2015 16:13

Toto léto se ve Frýdlantě uskutečnily dva divadelní
workshopy. První probíhal ve frýdlantském feudálním hnízdě (Zámek Frýdlant),
druhý pak v hnízdě frýdlantského sport (hala TJ Slovan Frýdlant).
Workshopy organizovalo Neoexperimentální
Polointuitvní Nekonvergenčí Trio
- umělecká to skupina absolventů
frýdlantského gymnázia.

"Postupně rozvíjíme aktivity, které by, uvěříme-li aktuálním
katastrofickým scénářům, mohly vést dokonce až k založení Frýdlantského
divadelního souboru," uvádí Jakub Liška, člen Tria a student divadelní dramaturgie
na JAMU. "Dosud jsme uspořádali čtyři divadelní workshopy. První dva byli na
Gymnáziu Frýdlant. Jejich cílem bylo zjistit, jestli jsou na gymnáziu pro
divadlo zapálené a ochotné děti. A zatím se ukazuje se, že jsou. Na gymnaziální
Estrarádu jsme s nimi nazkoušeli hru Poslední
vlk na Frýdlantsku
. A premiéra dopadla skvěle - zvlášť přihlédneme-li
k tomu, že to byla pro děti první divadelní zkušenost a že celou čtyřicetiminutovou
inscencaci nazkoušely za víkend. Na začátku školního roku bychom chtěli hru
dozkoušet a dopilovat, abychom s ní mohli jet na divadelní festival
Dadainspirační hry do Jindřichova Hradce."

"Cílem letních workshopů," podotýká Jakub Štrom, člen Tria a
student Divadelní teorie a kritiky na DAMU, "bylo prozkoumat a rozvinout
scénicky-tvořivý potenciál dětí. Pracovali jsme hlavně na rozvíjení fantazie a
usměrňování energie. Základem workshopu tak byla cvičení zaměřená na pohyb,
hlas a práci s partnerem."

Do konce roku by NPN
Trio
chtělo uspořádat ještě jeden, zcela otevřený divadelní workshop pro
děti. "Nechceme se omezovat jen na práci s gymnazisty. Už se nám pomalu
začíná vytvářet soubor a tento podzimní workshop bude na nějakou dobu asi
jednou z posledních příležitostí, jak získat k práci ještě někoho nového,"
dodává Jakub. "A workshopy jsou samozřejmě zdarma," dodává s úsměvem
nejpůvadbnější členka Tria a studentka bohemistiky na MUNI, Luisa Pavlíková.

Celé NPN Trio touto cestou děkuje paní Janě Pavlíkové za
zapůjčení zámeckých prostor pro první workshop a panu Jaroslavu Vančurovi za
zapůjčení prostoru sokolovny pro druhý workshop, dále pak ředitelství Gymnázia
Frýdlant a odboru kultury města Frýdlant za podporu a otevřenost, kterou našim
aktivitám prokazují.
Kontakt

TJ Slovan Frýdlant

Tyršova 681
Frýdlant
464 01
ičo: 00482951